divendres, 16 de novembre de 2007

Què és això del Quart Informe sobre Canvi Climàtic del IPCC?

El grup d’experts que formen el Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides està dividit en tres grups de treball: el grup I avalua els aspectes científics del sistema climàtic i el canvi de clima; el grup II examina la vulnerabilitat dels sistemes socioeconòmics i naturals davant el canvi climàtic, les seves conseqüències tant positives com negatives i les possibilitats d’adaptació a elles; el grup III avalua les opcions que permetrien limitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i atenuar per altres mitjans els efectes del canvi climàtic. Tres grups de treballs integrats per experts que determinen les causes científiques, els seus impactes i les seves possibles solucions, respectivament.

El document presentat pel primer grup demostra mitjançant dades científics que l’espectacular increment de l’escalfament de la segona meitat del segle passat ha estat causat per activitats humanes i que el canvi climàtic és una realitat. Aquest grup és el més mediàtic atès que és el que explica el probable augment entre 18 i 59 cm del nivell del mar a escala mundial o el increment entre 1’8 i 4ºC de la temperatura mitjana del planeta a finals del segle XXI; els seus resultats van ser exposats el passat 2 de febrer a París.

El grup II es va presentar els seus resultats el 6 d’abril a Brussel·les, els quals constaten que el canvi climàtic afecta a milions de persones, ecosistemes i espècies de totes les regions del món. Probablement aquests impactes s’incrementin provocant conseqüències molt severes si no es redueixen les emissions considerablement.

L’informe de tercer grup expressa que els esforços i mesures que s’adoptin en les properes dècades seran de gran importància. Les energies renovables, l’eficiència energètica, la reducció de la desforestació... són vectors a desenvolupar per mitigar els efectes. Les solucions plantejades van ésser presentades el 4 de maig a Bangkok.

Durant tota aquesta setmana els integrants del IPCC s’han reunit a València amb la finalitat de concloure el que serà el Quart Informe sobre el Canvi Climàtic, el qual es donarà a conèixer demà dissabte 17 de novembre. El document científic de síntesi que sorgirà també inclourà els tres treballs presentats aquest any i serà el quart després dels ja publicats al 1990, 1995 i 2001.

Aquest document ha d’establir les bases d’acció política dels propers anys i servirà de punt de partida per la propera Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic que es celebrarà a Bali el proper desembre, on és probable que sorgeixin mesures i accions concretes que substitueixin, complementin o vagin més enllà de les establertes pel Protocol de Kyoto l’any 1997 i que s'han d'assolir al 2012; Espanya per exemple, ja va anunciar que no estava en condicions de complir amb els compromisos assignats.