dissabte, 30 de gener de 2010

Secretisme

Al voltant de l'energia nuclear hi ha molt secretisme, i quan succeeix això és perquè les coses no estan massa clares:
  • Abans de transportar els residus al magatzem temporal centralitzat (MTC), aquests encara hauran d'estar uns 8 anys en les piscines de la mateixa central. Per quin motiu?
  • Per què un MTC té una vida limitada? A partir de llavors la instal·lació ja no és capaç de retenir la radioactivitat? Quedarà la zona contaminada?
  • Què és més perillós: 1) petits cementiris al costat de les centrals nuclears com fins ara o 2) un únic MTC de grans dimensions amb una xarxa de transport nuclear escampada per tot l'estat?
  • Per quin motiu apostem per un sistema energètic que encara no té clar què fer-ne dels residus?
  • Si un malfuncionament del MTC pot tindre un radi d'acció que va més enllà del terme municipal, té sentit llavors que només l'ajuntament tingui potestat per decidir presentar-se com candidat per acollir el magatzem?

Per què carai no s'expliquen aquests i d'altres aspectes de manera clara?

divendres, 29 de gener de 2010

Un pòster per Haití

L'EOI de Lleida, Metges Sense Fronteres i Creu Roja estan organitzant des de principis de setmana la campanya solidària Un pòster per Haití.
Aquesta consisteix en una subhasta de cartells de temes varis (esport, cinema, paisatges...). Cada setmana es penjaran un seguit de pòsters, de manera que qualsevol persona pugui fer una oferta econòmica (preu de sortida de 5 euros); l'oferta i les dades de la persona es registraran en uns fulls reservats pel cas. Cada divendres de la mateixa setmana a les 12:00 s'adjudicarà el pòster a la persona que hagi fet l'aportació més alta.
Els diners recaptats es repartiran per igual entre les ONGs Metges Sense Fronteres i Creu Roja. La campanya va començar el dilluns i finalitzarà un cop s'esgotin els pòsters disponibles per la subhasta. Hi pot participar qualsevol persona, no cal tindre cap mena de relació amb l'EOI.

dijous, 28 de gener de 2010

Cementiri nuclear en una imatge

dimecres, 27 de gener de 2010

NO al cementiri nuclear

El fet que Espanya disposi d'un magatzem temporal centralitzat (MTC) de residus nuclears em sembla quelcom lògic a fi de poder semi-tancar el que seria el cicle de l'energia nuclear; no té massa sentit generar electricitat amb tecnologia nuclear i no gestionar els propis residus.
Cal tindre en compte que aquest magatzem temporal servirà per emmagatzemar els residus generats a l'estat durant 60 anys; un cop arribats a aquesta data, els esmentats residus haurien de ser retirats per ser enterrats en magatzems fixes, que en aquest cas serien fosses geològiques de gran profunditat. El fet d'enterrar-los és l'opció que sembla que té més consens entre els científics experts, però encara necessiten temps per comprovar la seva total viabilitat, per aquest motiu existeixen els magatzems temporals, una mesura per guanyar temps. Em resulta extrany que estiguem utilitzant un sistema energètic que encara no té massa clar què fer amb els residus.
Per altra banda, la gestió de residus nuclears de moment consisteix en impedir que la radioactivitat s'escampi vers l'exterior mitjançant barreres (recipients varis com urnes, contenidors i magatzems de metall, formigó...) i refrigerar l'alta temperatura amb aigua. En aquest sentit, la gestió dels residus nuclears consiteix en controlar la seva perillositat i guardar-los de per vida, però aquesta gestió encara no es capaç d'eliminar-los ni reduir els seus efectes perjudicials, de manera que personalment opino que no hi ha encara cap solució.
De moment els residus generats s'emmagatzemen en la pròpia central en piscines per disminuir la seva temperatura. Les centrals no disposen de suficient espai per emmagatzemar els residus generats, per aquest motiu és necessari la construcció d'un magatzem temporal centralitzat; de fet, alguna central ja ha hagut de construir un magatzem contigu a les propies intal·lacions per manca d'espai. Per altra banda, recordar que atès que Vandellós II va haver de ser tancada per accident, els residus generats durant la seva curta vida van ser enviats a un magatzem temporal de França sota un règim de lloguer. Si voleu saber el cost econòmic de l'operació, el qual esgarrifa, llegiu aquí.
Sobre el tema de la perillositat associada a aquest tipus d'instal·lacions, crec que és més perillós l'actual estat de la central nuclear d'Ascó, la qual en els darrers anys ha patit nombrosos incidents que indiquen que hauria de ser tancada urgentment. Si les coses es fan bé, la tecnologia actual permet un risc baix, perquè el risc zero no existeix. També caldrà analitzar com es realitzarà el transport dels residus d'arreu de l'estat fins el magatzem temporal centralitzat.
La meva opinió sobre aquest cementiri nuclear és la d'estar radicalment en contra. No estic a favor de l'energia nuclear perquè de la mateixa manera que el carbó i el petroli s'esgotaran properament, també ho farà el combustible nuclear, de manera que no té massa sentit apostar per quelcom que té data de caducitat.
Entenc que moltes families d'Ascó vegin aquesta opció com una oportunitat d'obtenir feina i una via de desenvolupament de la zona atès el centre tecnològic i el viver d'empreses associat, però en aquest cas la meva valoració només adopta l'aspecte energètic, i no considero l'energia nuclear com una alternativa vàlida. L'energia nuclear és cara, no presenta solucions definitives per l'eliminació dels residus i no és renovable.

dissabte, 23 de gener de 2010

Punt de partida

  • L'any passat va acabar amb el retorn de l'activista saharaui Aminetu Haidar al Sàhara Occidental, però això no significa que el problema de vulneració de drets humans estigui resolt al Marroc. Tot segueix tal i com estava abans de la vaga de fam.
  • La Cimera de Copenhaguen va ser un fracàs històric.
  • Recordem que els 3 cooperants catalans de l'ONG Barcelona Acció Solidaria i 1 altre cooperant francès encara estan segrestats per Al-Qaeda, i ja s'ha amenaçat amb la mort de l'activista francès per obtindre l'alliberament de pressoners d'Al-Qaeda a Mali.
  • El 27% de la generació elèctrica de l'estat espanyol ha estat satisfet per energies renovables superant la del 23% de l'any passat.