dimecres, 12 de desembre de 2007

Reciclatge d'ordinadors

Moltes ONG’s s’interessen per la recollida d’ordinadors que les empreses consideren que han quedat obsolets però que encara són útils i funcionen correctament per altres usuaris no tant professionalitzats.

La finalitat és la d’establir un nexe d’unió entre aquells que es volen desfer d’ordinadors i els que en necessiten i no disposen de recursos per adquirir-los. Després d’una supervisió i reparació dels aparells, aquests són donats a alguna institució social que treballi pels drets humans i la gent sense recursos de les nostres contrades, o bé s’envien a països subdesenvolupats per iniciar-los en temes informàtics.

Personalment puc explicar la meva experiència amb Enginyeria Sense Fronteres Aragó, que en el darrers dos anys han enviat ordinadors, entre altres, a Moçambic per poder muntar una aula d’educació en informàtica; al Sàhara, com a material de suport d’un centre de reparació d’energia solar; o a una petita ONG d’Osca per agilitzar el seu funcionament.

Normalment a aquests ordinadors se’ls instal·len programes de software lliure, donat així una alternativa al software de pagament que faria inviable el projecte a nivell econòmic, i garanteix un mínim de prestacions pel seu ús.

ESF-Aragó ha anomenat aquesta iniciativa com a Reciclatge d’Ordinadors i permet reutilitzar un producte evitant que aquest es converteixi en un residu que només pot ser reciclat parcialment; es contribueix amb que les noves tecnologies arribin a tot el món; i facilita la transferència no només tecnològica, sinó també la transferència de coneixements (conegut tècnicament com el know how), atès que si es necessari es complementa la donació dels aparells amb cursos i tallers per a que es disposin d’unes certes nocions del funcionament d’un ordinador i el seu sistema operatiu.