dimarts, 4 de desembre de 2007

Com gestionar les noves ciutats

Cómo gestionar las ciudades del siglo XXI, un llibre de Gildo Seisdedos, editat per Prestice Hall. Per si el títol pot portar a confusions, aquest llibre no estableix quines són les bases del nou urbanisme ni aporta solucions específiques sobre el tema, el que fa és determinar els canvis que les ciutats actuals estan sofrint, ja que és basic conèixer cap on es dirigeixen les noves urbs a fi de poder prendre les mesures necessàries. Tots som conscients que el urbanisme sostenible ha d’apostar per un nou sistema de mobilitat, per la reducció de la contaminació... però per això cal ser conscients de les contribucions positives i negatives que poden aportar, per exemple, les TIC o els barris exclusivament residencials.

Les TIC permeten realitzar moltes accions des de casa, sense necessitat d’agafar el cotxe, així que pot ser una bona manera de contribuir al problema de la contaminació i mobilitat si es desenvolupen per poder realitzar compres, segons quina feina laboral... Els barris exclusivament residencials, malgrat les zones verdes i d’oci per infants, obliguen a utilitzar el cotxe per anar a la feina i fer la compra. Dos situacions que estan configurant les noves ciutats que cal entendre per afrontar amb un mínim de garanties l'urbanisme d'aquest segle.

Interessant per entendre el funcionament de les noves ciutats.