dijous, 6 de desembre de 2007

Cites (4)

  • "Les ciutats modernes són ionquis amb una dependència tremenda de l'energia fòssil" (Gildo Seisdedos).
  • "Els rius que flueixen pel món són més antics que la sang que circula per les venes dels humans" (James Langston Hughes).
  • "On cremen làmpades hi han taques d'oli, on cremen espelmes, esquitxos de cera; únicament la llum del sol il·lumina neta i pura" (Johan W. von Goethe).
  • "Només després que el últim arbre sigui tallat. Només després que el darrer riu sigui enverinat. Només després que últim peix sigui caçat. Només després sabràs que els diners no es poden menjar" (Cap indi Noah).
  • "Convertiu un arbre en llenya i podrà cremar per vosaltres; però ja no produirà flors ni fruits" (Rabindranath Tagore).
  • "Un país, una civilització es pot jutjar per la manera en que tracta als seus animals" (Mahatma Gandhi).
  • "Primers fou necessari civilitzar l'home en la seva relació amb l'home. Ara és necessari civilitzar l'home en la seva relació amb la natura i els animals" (Víctor Hugo).
  • "Les obres humanes, la urbanizació, deuen estar en el paisatge natural, no en lloc de" (Ricardo Barbetti).