dimarts, 18 de desembre de 2007

La dicotomia de l'arbre de Nadal

Quina és la millor opció, disposar d’un arbre de Nadal de plàstic o d’un avet natural?

Els arbres de plàstic ens duraran molt anys, de fet amb 25 anys d’existència, a casa meva només n’he conegut un, però normalment aquests estan fabricats amb PVC, el procés de fabricació del qual és molt contaminant i contenen quantitats significatives de plom que perjudiquen les neurones.

La segona opció que darrerament sembla tenir bastants adeptes i que sembla la més ecològica és la de comprar un avet natural, atès que durant els mesos de creixement actua com embornal i a posteriori del seu ús com a ornament nadalenc serà emprat com a compost atès la típica recollida selectiva d’arbres que es fa passat el Nadal. Però aquesta opció deixa d’associar-se amb l’ecologisme quan ens assabentem que aquests són cultivats massivament emprant fertilitzants i plaguicides sintètics que només pretenen accelerar el creixement dels avets.

La solució ideal per aquest conflicte, en cas de voler disposar-ne d’un, és elaborar un mateix el seu propi arbre de Nadal a partir de residus domèstics com cartró, fustes, metall, llaunes o ampolles; es poden pintar, decorar amb teles o fotografies... I evidentment, si els il·luminem, sempre amb leds.

Altres exemples d'arbres, fustes en una platja, filferro i ampolles. La imatge mostrada s'ha extret d'aquí i el video del bloc ecoinventos, aquí.