dissabte, 17 de maig de 2008

Dia Mundial del Reciclatge

Des d’una perspectiva ecològica, la teoria de les tres erres és una proposta àmpliament popularitzada per les entitats medi ambientals a fi d’apropar la societat vers un consum sostenible i responsable. S’entén com a Consum Sostenible aquell que és medi ambientalment net, socialment just i econòmicament rentable i com a Consum Responsable aquell que només es realitza per qüestions realment necessàries i en la mesura adequada.

Les 3 erres són: reduir, és a dir, no comprar o consumir productes o energia que no són necessaris; reutilitzar, que significa donar-li un nou ús a un producte que ja no s’utilitza i reciclar, que consisteix en emprar parts del producte en el procés de fabricació d’un altre producte.


Podem utilitzar un cd-room com a posagots o dissenyar una làmpada amb les capses dels cd’s que ens sobrin; per altra banda, podem reciclar l’oli domèstic per elaborar biodiesel o reciclar folis ratllats per transformar-los en un altre cop en paper per poder utilitzar-los novament. També és interessant conèixer el terme preciclar, que consisteix en evitar la generació de qualsevol producte que posteriorment s’hagi de reciclar; així per exemple, si quan anem al supermercat portem una bossa de roba per transportar els productes comprats, evitarem la gran quantitat de bosses de plàstics que posteriorment hauran de ser reciclades.

Al reciclar vidre s’estalvia un 90% d’energia i per cada tona reciclada s’estalvien 1,2 tones de matèries primeres; recuperar 2 tones de plàstics equival a no utilitzar una tona de petroli; per cada tona d’alumini s’estalvien 4 de bauxita, que és el mineral per obtenir alumini i s’estalvien 2 tones de residus contaminats i de difícil eliminació; una tona de paper significa salvar 17 arbres...

Darrerament, la importància dels models de consum a nivell global han adquirit tanta importància que es comença a parlar de la regla de les 6 erres, afegint 3 nous conceptes com són: repensar el mode de vida que porta la societat per determinar les necessitats bàsiques, reestructurar el sistema econòmic per evitar que es produeixin bens superficials, i redistribuir els recursos del planeta equitativament per satisfer les necessitats bàsiques prèviament concretades.


Finalment us recomano que visiteu la web de Ecoinventos per entendre com la imaginació té molt a veure amb la reutilització i el reciclatge.

Actualització: Avui també és el Dia Contra la LGTfòbia i el Dia de Internet; sobre el primer tema podeu llegir l'escrit d'en Josep Antoni Moreno i respecte el segon a No Time To Waste.