dijous, 6 de setembre de 2007

Desenvolupament energètic preventiu

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA) va realitzar un estudi de nivells de contaminació en les grans metròpolis del planeta (àrees urbanes de més de 10 milions d’habitants).

De les 20 ciutats més contaminades, totes tenen 1 dels principals agents contaminats en nivells que excedeixen les recomanacions de l’OMS, 14 ciutats tenen 2 agents per sobre dels nivells i 7 en tenen 3. La ciutat més contaminada és Ciutat de Mèxic, amb nivells greus en monòxid de carboni (CO), diòxid de carboni (CO2), partícules en suspensió (SPM) i ozó troposfèric (O3), i nivells alts en plom (Pb) i òxid de nitrogen (NO2).

Les 5 ciutats més contaminades són Ciutat de Mèxic (Mèxic), Sao Paulo (Brasil), Pekín (Xina), El Caire (Egipte) i Yakarta (Indonèsia). El fet més significatiu és que totes aquestes ciutats esmentades pertanyen a països en vies de desenvolupament; de fet, de les primeres 15 ciutats de la llista, 13 es troben en Àsia.

Moltes vegades, quan es parla sobre el canvi climàtic fent referència a la necessitat de reduir consums i emissions, s’esmenten països superpoblats en vies de desenvolupament com la Xina o la India. Aquests països estan fent el mateix procés d’industrialització que Europa va començar fa molt temps, però amb dues diferències: la negativa és que el nivell d’industrialització serà proporcional al seu número d’habitants i la positiva, que ja sabem les greus conseqüències climatològiques que poden provocar la suma de més emissions contaminats.

Si amb només mig món industrialitzat comencen a haver-hi indicis d’un canvi climàtic, imagineu què pot esdevenir si hi afegim els gasos contaminats de l’altra meitat del planeta. No es pot privar el dret que tenen a desenvolupar-se, però la nostra experiència ha d’ensenyar-los a apostar des d’un principi per una política energètica sostenible.

Un cop més, els pobres que no tenen cap mena de responsabilitat sobre la contaminació atès la seva poca indústria fins l'actualitat, hauran de jugar un paper important en el futur del planeta terra. La idea és que no arribin fins una situació similar a la nostra política energètica i medi ambiental que hem de canviar i la previnguin des d'un inici.

(La fotografia mostra Ciutat de Mèxic en un dia amb molta contaminació; la imatge ha estat obtinguda de la web del Programa Universitari de Medi Ambient (PUMA) de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM)).

1 comentari:

zel ha dit...

Ai, Carles, sempre és el mateix, els rics embrutim, malmenem, contaminem, i els pobres només tenen la misèria i la desesperança per companyia. I el més frapant és que si hi vius i els veus, solen mostrar-se amables, contents, solidaris, comprensius...i nosaltres, vinga a competir per veure qui té més. Salut, col.lega!