dimecres, 7 d’octubre de 2009

Curiosa situació

Segons un estudi elaborat per l'Agència Internacional de l'Energia, aquest any 2009 les emissions globals de CO2 es reduiran un 3% degut als efectes que la crisi econòmica ha provocat sobre el sector industrial i empresarial.

L'evolució de les emissions mundials en els darrers anys sempre s'ha caracteritzat per una tendència en augment d'un 3% de mitja anual, de manera que trencar aquesta dinàmica és quelcom positiu, i més quan es confirma que serà la disminució més forta dels darrers 40 anys. A més, segons l'ONG WWF, el passat setembre va ser el mes amb menys emissions de CO2 des de 1999.

Si més no, curiós.