dissabte, 21 de març de 2009

Calderes de biomassa

Les calderes de biomassa estan pensadas per sustiruir les calderes de gasoil o gas natural que tots tenim a casa o que es col·loquen en empreses, edificis públics... com element generador de calor i així utilitzar-la per calefacció i escalfar l'aigua calenta sanitaria.

Aquestes calderes utilitzen matèria vegetal com a combustible, el qual cremen per aprofitar el seu poder calorífic; la matèria vegetal empleada són restes de fusta, pinyols de fruita, clafolla de fruits secs... A fi d'obtindre un rendiment energètic més alt, el millor combustible a utilitza són els péllets, fusta en forma de petits cilindres de 5 cm de diàmetre i un parell de cm de llargada.
Justificació completa
A igual potència una caldera de biomassa pot arribar a costar tres vegades més que una caldera de gasoil; per altra banda, el preu del pellet no arriba als 30 cèntims d'euro per quilogram, mentre que el litre de gasoil està, actualment, gairebé en 60 cèntims, tot i que a finals de 2008 rondava l'euro.

La diferència de preu entre ambdós calderes és molt significativa. Els motius per apostar per una caldera de biomassa és la consciència ecològica atès que les emissions de CO2 del procés de combustió es veuen compensades per l'absorció de CO2 de l'arbre d'on s'ha extret els péllets, per això es considera com una energia renovable; perquè el preu del combustible és constant, no com la gran variabilitat de preus del gasoil per calefacció; i perquè a mig o llarg termini és evident que el petroli aumentarà de preu de manera important, degut que cada cop en queda menys i és més difícil d'extreure. Ja no parlo sobre les conseqüencies d'augment de preu que poden comportar les diferents disputes bèl·liques que en un futur es puguin ocasionar pel denominat or negre perquè ens allunyaríem del tema. Per altra banda, és més segur disposar d'un dipòsit ple de péllets que no un dipòsit ple de gasoil o gas natural.

Actualment, és complicat apostar per aquesta tipologia de calderes a nivell domèstic, però en uns anys probablement serà una opció molt viable atès la manca de petroli o gas natural.