diumenge, 2 de maig de 2010

EERR 2009

Segons el Balance Energètic de 2009 publicat pel Ministeri d'Indústria, les energies renovables van aportar el 25% de l'electricitat consumida al llarg de l'any passat.

Per altra banda, un informe presentat per CCOO mostra que les emissions de gasos d'efecte hivernacles (GEH) s'han reduït durant el 2009 un 8,7% respecte l'any 2008; els dos principals motius són la producció elèctrica mitjançant energies renovables i la parada industrial ocasionada per la crisi.
Tot i aquesta aparent bona noticia, segons el Protocol de Kioto, les emissions de GEH pel 2012 haurien de ser com a màxim un 15% superior al valor que es tenia en 1990 (any i nivell de referència establert a nivell legislatiu), i malgrat aquesta reducció del 8,7% respecte l'any passat, si ho comparem al 1990, estem un 27'82% per sobre, 12'82 punts per sobre del permés segons el protocol.